چراغـهای هشـدار هواپیـمایی (موانـع)
 
     بنابر قوانين بين‌المللی، بطور كلی شهرهايی كه دارای فرودگاه هستند، تا شعاع پانزده كيلومتری فرودگاه، به ويژه در راستای خطوط پرواز، كليه ساختمان‌ها و سازه‌هايی كه به نوعی مانع محسوب شده و مانع هدايت درست هواپيما، بالگرد و يا هر شی پرنده ديگری شود، ملزم به نصب چراغ‌های هشدار هواپيمايی بر روی رويه بيرونی سازه می‌باشند. شايان گفت است كه در مورد ساختمان‌هايی كه بلندمرتبه نبوده ولی به شكلی بر روی زمين گسترده شده‌اند نيز اين الزام وجود دارد. اينروزها با افزايش ساختمانهای بلندمرتبه از يكسو و از سوی ديگر افزايش سرويسهای هوايی مانند اورژانس و آتشنشانی هوايی سبب شده تا موضوع تجهيز سازه‌های بلند مرتبه حتی در شهرهايی كه دارای فرودگاه نيستند و تنها از بالگردها و ديگر اشيای پرنده استفاده می‌كنند، رعايت شود.

     سازمان و مرجع قانونی بين‌المللی برای تدوين، هماهنگ‌سازی، كنترل و نظارت بر اجرای اين قوانين، ايكائو می‌باشد (ICAO ~ International Civil Aviation Organization). در كشور ما هم شركت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران (Iranian Airports Company)  همراه با سازمان هواپيمايی كشوری متولی و مرجع قانونی برای اين موضوع بوده و كليه امور مرتبط با ترافيك هوايی از طريق اين دو ارگان انجام می‌پذيرد.
     
     يكی از مهمترين و روزآمدترين سيستم‌هايی كه توسط شركت داتيس سامانه قابل ارايه و پياده‌سازی است همانا سيستم چراغهای هشدار هواپيمايی (موانع) می‌باشد. در اين ارتباط تنها كافيست تا به تامين تجهيزات هشدار هواپيمايی برای شركت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان (در دو مدل القايی و همچنين با منبع تغذيه خورشيدی برای نصب بر روی دكلهای برق فشار قوی پيرامون فرودگاه ساری) و نيز چراغهای هشدار هواپيمايی بر روی برج ميلاد همراه با نصب و راه‌اندازی آن اشاره كنيم. شايان گفت است كه سيستم بكار گرفته شده در برج ميلاد نمونه كاملی از آن می‌باشد چرا كه هر سه مدل چراغها يعنی شدت روشنايی پايين، متوسط و بالا در آن وجود دارد. امكان تامين چراغهای هشدار هواپيمايی در سه درجه كيفی (و هزينه‌ای) از سازندگان اروپايی، آسيايی و چينی برای شرايط محيطی نرمال و ضد انفجار (Ex: Explosion Proof) وجود دارد. در زير تصوير برخی از اين چراغها آورده شده است.
 
 
     
 LED Low Intensity ICAO Type 'A/B'  LED Low Intensity ICAO Type 'A/B'   LED Dual Low Intensity ICAO Type 'A/B' 

 

 

   
 LED Medium Intensity ICAO Type 'B/C'   LED Medium Intensity ICAO Type 'A + B/C'    LED Medium Intensity ICAO Type 'B/C'  

 

 

   
   
  LED High Intensity ICAO Type 'A'  Xenon High Intensity ICAO Type 'A'  Conductor Marking Low Intensity ICAO Type 'A' 

 

 

   
     
Solar Low Intensity ICAO Type 'A/B'  High Intensity Flash Control Unit Medium Intensity Flash Control Unit
 

 

 

 

 

 
  LXS EXPLOSION PROOF  
     
Ex Low Intensity ICAO Type 'A/B'     Ex MI ICAO Type 'A', 'B', 'C' or 'A + B/C'
 
  • تهـران، ميـدان شـيخ بهايی، ساختـمان صـدف (پلاك 2)، واحـد 86
  • 22066056 (021)
  • 43857165 (021)
  • info [at] DatisSamaneh.ir

كارهای انجـام شـده

فرسـتادن پيـام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree